30 млн. лв. помощ за туроператори е факт

Министерство на туризма

Помощ за туроператори от 30 млн. лева е одобрена от Европейската комисия

Европейската комисия е нотифицирала мярка по член 112 от Закона за националния бюджет за 2021 г. за подпомагане на бюджет до 30 милиона лева за подкрепа на туристическата индустрия.

На 21 октомври 2021 г. Министерството на туризма уведоми Европейската комисия за въведена мярка в подкрепа на туристически компании, изправени пред затруднения в ликвидността поради пандемията от COVID-19. Европейската комисия одобри тази мярка в съответствие с Решение C (2021) 8136 от 8 ноември 2021 г. Тази мярка се основава на член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС и понастоящем е в съответствие с раздел 3.1 от Временната рамка за държавна помощ Мерки за подкрепа на икономиката на ЕС Пандемията от COVID-19.

Допустимите бенефициенти по програмата са фирми, работещи в един от следните кодове от Класификацията на Националното статистическо бюро по икономически дейности (КИД-2008): 55, 56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04, съгл. към чл. Параграф 112. чл.1 от Закона за националния бюджет на Република България за 2021г

Финансирането по тази мярка идва от 70 милиона лева, използвани за подкрепа на туристическата индустрия. Той е част от цялостен пакет от мерки, предназначени да компенсират недостига на ликвидност, пред който са изправени компаниите поради пандемията от COVID-19.

Администратор на тази мярка е Министерството на туризма.

Припомняме, че по рано през тази година беше отпусната друга помощ за туроператори. 16 млн. лева по схема BG-176789478-2021-03. Те бяха предоставени като безвъзмездни средства на лица, извършващи туроператорска дейност, за възстановяване на дължимите суми на клиенти за неосъществени пътувания в периода от 01.03.2020 г. до 31.12.2020 г. поради възникналата епидемия от COVID – 19

Друга подкрепа са отпуснатите 35 евро за самолетна седалка като държавна помощ за туроператори, които използват въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до Република България с цел туризъм.

Екскурзоводите пък бяха субсидирани с 3 млн. лева в помощ чрез осигуряване на заетост.

Браншът очаква бързо определяне на правилата за усвояване на последната помощ в размер на 30 млн. лева.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*