Световната туристическа организация

Световната туристическа организация ще проведе 24-то общо събрани а в Мадрид, Испания

Световната туристическа организация (UNWTO) ще проведе 24-то общо събрание в Мадрид, Испания, от 30 ноември до 3 декември 2021 г. Общото събрание е основният форум на UNWTO и платформата за държавите-членки да одобрят работната програма и бюджета на UNWTO за предстоящия двугодишен период (2022-2023).

Общото събрание през 2021 г. ще постави специален акцент върху значението на иновациите, образованието и развитието на селските райони. Друг акцент ще е ролята на туризма в приобщаващия растеж, темата на Световния ден на туризма 2021. Освен това на делегатите ще бъде представен Международният кодекс за защита на туристите. Това е важен правен инструмент, предназначен да възстанови доверието в международните пътувания.

Други ключови точки в дневния ред на Общото събрание включват предложените реформи в правната рамка за членство на UNWTO. Важна точка е назначаването на генерален секретар на UNWTO за периода 2022-2025 г. Общото събрание ще обяви и победителите в конкурса на UNWTO за най-добри туристически селища.

Наред с това и в съответствие с повишения акцент на UNWTO върху цифровите комуникации и визуалното разказване на истории, победителите в конкурса за видеотуризъм на UNWTO за 2021 г., насочен към разпознаване на рекламни видеоклипове на държави-членки и асоциирани членове, които подчертават устойчивостта на сектора и неговия принос към устойчивото развитие (ЦУР) също ще бъдат обявени в Мадрид.

Рестартиране на туризма заедно

Следвайки протокола, генералният секретар ще представи своя доклад на Общото събрание за изпълнението на работната програма на UNWTO, действията и новите инициативи от последното й заседание през 2019 г. Дневният ред включва избора на членовете на Изпълнителния съвет на UNWTO за 2022 г. Световната комисия по етика в туризма, както и избора на мястото и датите на следващата сесия на Общото събрание. Египет, Португалия и Узбекистан са готови да подадат оферти. Кралство Мароко беше планирано да бъде домакин на тазгодишното Общо събрание. Впоследствие потвърди, че промяната на съображенията за обществено здраве означава, че не е в състояние да направи това. В съответствие с Устава и правилника на Организацията, 24-та сесия ще се проведе в централата й в Мадрид, Испания.

Членовете също ще получават актуализации относно откриването на регионални офиси, включително първия регионален офис за Близкия изток. Той работи заедно със секретариата на UNWTO в Мадрид, Испания.

Още за Световната туристичека организация

Световната туристическа организация (UNWTO) е специализирана агенция на ООН, която насърчава туризма като средство за равно, приобщаващо и устойчиво развитие. Работейки със своите държави-членки, международни организации и частния сектор, UNWTO насърчава безопасното и безпроблемно пътуване за всички. UNWTO също така работи за превръщането на туризма в основата на доверието и международното сътрудничество и централен стълб на възстановяването. Като част от по-широката система на ООН, UNWTO е в челните редици на глобалните усилия за постигане на Програмата за устойчиво развитие до 2030 г.

Тук се включва и способността й да създава достойни работни места, да насърчава равенството и да опазва природното и културното наследство.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*