След срещата на министрите на туризма от 27.04.2020

Днес беше проведена видеоконференция с министрите на туризма на държавите-членки на Европейския съюз.

Ето и прессъобщението след приключването й.

Видеоконференцията беше председателствана от министъра на туризма в Хърватия, г-н Гари Капели и на нея присъстваха министри или представители на високо равнище от всички държави-членки на ЕС. На нея участва и европейския комисар по вътрешния пазар г-н Тиери Бретон. Поканен от хърватското председателство, генералният секретар на Световната организация по туризъм (UNWTO), г-н Зураб Пололикашвили, представи инициативите на UNWTO в подкрепа на туризма.

Речта на министъра на туризма на Хърватия

Конференцията бе открита от г-н Гари Капели, министър на туризма на Република Хърватия, който заяви:

„Туристическият сектор претърпя огромен и неочакван спад в търсенето поради избухването на пандемията на коронавирус. Нашата мисия е да бъдем лидер във възстановяването на туризма, който като хоризонтална дейност пряко влияе върху възстановяването на цялата икономика. Туризмът представлява 10% от БВП на ЕС и осигурява работни места за почти 12% от заетите в Европейския съюз.

Освен това туризмът е четвъртата експортна категория на Съюза, като потреблението генерира над 400 милиарда евро приходи. Поради всички тези причини е важно да се насърчава създаването на съвместни решения на кризата в туристическия сектор. Необходимо е също така да се създадат програми и планове за борба с подобни заплахи в бъдеще.

Ето защо съм особено доволен, че на срещата на членовете на Европейския съвет миналата седмица беше договорено да се създаде фонд за възстановяване. Той ще бъде насочен към най-засегнатите сектори и географски части на Европа. Вярвам, че всички сме наясно, че туризмът определено попада в категорията на най-засегнатите сектори в тази криза “.

Дискусиите

Откривайки дискусиите, министър Капели припомни, че в ерата преди COVID повече от 3/4 от международните пътувания на граждани на ЕС са направени към други страни от ЕС. 94% от общите нощувки са реализирани в страните от ЕС. След това той се позова на идеята за отваряне на туристически коридори между държавите-членки на ЕС. Подчерта, че ще бъде изключително важно включването на епидемиолозите в цялостния процес на отваряне на граници и улесняване на движението на туристите.

Трябва да се консултираме с епидемиолозите при определяне на критериите и определяне на мерките, които биха били необходими, за да се гарантира безопасността на туристите. Изглежда, че има достатъчно добронамереност и желание да се намери начин за повторно свързване на страните.

Министър Капели също изтъкна, че малко преди днешната конференция той е получил от редица държави-членки Декларация Обща позиция на министрите на туризма на ЕС. Той призова за силна подкрепа на туризма в Плана за възстановяване на ЕС. Освен това подчерта значението на установяването на хомогенни правила както за въздушна, така и за морска или сухопътна мобилност.

Много участници изтъкнаха факта, че в много страни от ЕС туризмът не само допринася значително за брутния национален продукт, но и засяга пряко или косвено много други икономически сектори. Той е решаващ източник на така необходимите приходи за местните общности и отделни лица.

В Хърватия например туризмът генерира почти 17 процента от БВП на страната. В други държави-членки този процент варира от 2,6 процента в Словашката република до 20,6 процента в Република Гърция.

Мерки, които трябва да бъдат предприети

Министрите описаха мерките, предприети досега от държавите-членки, било то поотделно или съвместно, за да се смекчи отрицателното въздействие на пандемията върху туристическия сектор и други свързани сектори.

Беше изразена широка подкрепа за допълнителни мерки и засилена координация на равнище ЕС. Туризмът трябва да бъде сред основните приоритети на плана за възстановяване на ЕС.

За туроператорите

Министрите подчертаха важността на хармонизирано решение за възстановяване на сумите за анулирани туристически пакети, включително предоставяне на ваучери. Те се обединиха относно важността на събирането на информация за мерките, свързани с туризма и насърчаването на най-добрите практики чрез ЕС.

Що се отнася до приемане на правна рамка касаеща туроператорите, Комисията беше поканена да работи приоритетно за общ подход на ЕС. Този подход трябва да осигурява временна гъвкавост и ликвидност и осигурява справедлив баланс на интереси на туроператорите и потребителите.

Позицията на комисар Бретон

Членът на Комисията Бретон подчерта, че спешните мерки и средства, които Комисията е приела, трябва да подкрепят усилията на държавите-членки за спасителен план в краткосрочно и средносрочно бъдеще.Той покани държавите членки да използват приетите мерки. Те трябва да гарантират, че от тях ще се възползват в максимална степен засегнатите работници.

“Ще ни трябват безпрецедентни средства за преодоляване на тази криза. Необходим е “нов план на Маршал”, с мощен бюджет на ЕС. Целта е да постигнем европейско възстановяване и по-силен и по-устойчив Съюз. Ще ни трябват бързи действия, прагматизъм и креативност за възстановяване и изграждане на устойчива туристическа индустрия.

Но най-вече тази криза изисква солидарност. Никоя държава не може да преодолее тази криза сама “, заяви г-н Тиери Бретон, европейски комисар по вътрешния пазар.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*