Оставка на Ангелкова иска бранша с писмо до Борисов

Оставка на Ангелкова иска туристическия бранш с писмо до Борисов

Туристическият бранш официално иска оставката на Министъра на туризма Николина Ангелкова. Това свое искане изразяват в нарочно писмо представители на туристическия бранш обединени в своите представителни организации, отделни туроператори, туристически агенции, хотелиери, екскурзоводи и др.

Основният мотив е, че Ангелкова не защитава подопечните й туристически фирми и самонаети лица в туризма. Други причини са непознаване на механизмите на функциониране на туристическата индустрия в България, некомпетентност, липса на комуникация с бранша и др.

В ход е вече подписка на Обединение “Бъдеще за туризма“, която ще тече до 21 април, след което писмото да бъде входирано в деловодството на Министерския съвет на 21.04.2020 г.

Ето и пълния текст на писмото:

ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ:
ДО Г-ЖА НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА
МИНИСТЪР НА ТУРИЗМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ИСКАНЕ ЗА ОСТАВКА НА МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕМИЕР,

С настоящото писмо Обединение “Бъдеще за туризма“, подкрепено от над 700 юридически лица и асоциации, Ви информираме за липсата на гъвкавост, съдействие, диалог и професионализъм в управлението на икономическия отрасъл “Туризъм” в Република България.

В ситуация на световна пандемия, нашият бранш е оставен в режим на оцеляване. Туристическата общност в България не само че не получава навременна подкрепа от ресорния си министър, но е и принудена да спре работа със заповед от 17.03.2020 г. В страната туроператори и турагенти не продават туристически пакети, хотелите затвориха врати, не работят ресторанти и СПА центрове, цялата събитийна индустрия замря, а транспортните фирми и екскурзоводите останаха в дълга “зимна ваканция”.

Секторът, който осигурява милиарди левове за икономиката на България, който се очакваше да осигури 18% от БВП през 2020 г., има нужда държавата да застане до него и да подаде ръка с бързи и адекватни мерки. Редица европейски страни направиха това, спазвайки Директива 2015/2302 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. Ръководейки се от гъвкавите указания, изпратени от ЕК до страните членки още на 19.03.2020 г., държавите от ЕС успяха да намерят правилния път на национално ниво и да запазят работещите в отрасъл “Туризъм”. Изключително закъснялата и спорадична реакция, както и липсата на каквито и да било опити за справяне с икономическата криза в сектор “Туризъм”, ни доведоха до убеждението, че министърът на туризма не може да защити и управлява поверения му бранш в кризисна ситуация. Вследствие на тези свои действия и бездействия г-жа Николина Ангелкова напълно изгуби доверието му.За да запазим нашето съществуване като юридически и физически лица, уважението на клиентите си, както и да наложим прозрачност в прилаганите мерки и указания на Европейската комисия, ние внасяме:

ИСКАНЕ ЗА ОСТАВКА НА МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Основанията за това са следните:

 1. Министър Ангелкова демонстрира пълно непознаване на механизмите за функциониране на туристическия бизнес и методите на създаване на стойност, същността на понятията “туроператор” и “туристически агент”. Бизнес моделите, по които функционира браншът – входящ, изходящ, конгресен, детски туризъм, хотели, екскурзоводи, се оказаха непознати за нея. Липсват механизми за събиране и обработка на актуална информация за броя на субектите, за това колко от тях работят изходящ и входящ туризъм и какви са реалните загуби, които търпи целият сектор.
 2. ЗАД „Армеец“ прекрати едностранно действието на 246 застраховки „Отговорност на туроператора“, считано от 02.04.2020 г. Освен че са задължителни, застраховките са и условие за легитимност на всички туроператори, които осъществяват изходящ и входящ туризъм по Закона за туризма. На основание общите условия, компанията преустанови действието им в нарушение на чл. 353 ал. 3 изречение второ, както и чл. 354 ал. 2 от Кодекса на застраховането. Последва среща на министър Ангелкова с представители на застрахователни компании на 03.04.2020 г., единственият резултат от която беше лавинообразно покачване на тарифите за застраховане. След изтичането на 15-дневният срок за прекратяване на полиците, компаниите ще изпаднат в нарушение на чл. 97 ал. 1 от ЗТ и ще изгубят удостоверението си за туроператор, а клиентите им ще останат абсолютно незащитени. Своевременно алармирахме Комисията за финансов надзор за проверка, становище и указания. Потърсихме обяснение и от министър Ангелкова по какви причини страната ни не е спазила Директива 2015/2302 на Европейския парламент. Това е задължение на ресорното ни министерство. Считаме за наше право, като граждани на ЕС да алармираме за случващото се в България ЕК и комисаря по правосъдие и права на потребителите в най-кратък срок.
 3. Водене на хаотична политика с половинчати указания и противоречиви послания към потребителите. Липса на ясна позиция и законодателна инициатива, които са вече факт в останалите страни от общността – чрез постановления на МС на Франция, Италия, Дания, Португалия, Австрия и др. Указанията на Европейската комисия са еднозначни – всяка страна трябва да положи усилия да запази съществуването на икономическите си структури и същевременно да защити и правата на потребителите. Като отговор на това министър Ангелкова не даде никакви ефективни решения за спазване на указанията на ЕК от 19.03 и 09.04.2020 г. за ползването на т.нар. ваучери, приложени в другите европейски страни, като срок на валидност, ликвидност и ресурсна обезпеченост, както и документална унификация.
 4. На извънредна сесия на правната комисия при обсъждане на промени в закона за извънредното положение министър Ангелкова не защити сектора за удължаване на срока за възстановяване на суми към потребителите, а предложи само 30 дни. В повечето европейски страни тези срокове бяха фиксирани от правителствата им в разумен диапазон от 12 до 18 месеца, за да може да се възроди секторът. Министерство на туризма не взе под внимание указанията на ЕК по този въпрос, както и предложенията от бранша. При удължаване на срока ще се избегне финансовото натоварване на държавата за намиране на средства за погасяване на тези задължения. Тази мярка може да спести милиони на държавата, да съхрани много фирми и да запази работни места. В същото време сумите по предплатени резервации на хиляди български граждани ще бъдат гарантирани.
 5. По инициатива на ЕК е стартиран широк диапазон от краткосрочни мерки, които всяка страна да адаптира към своята икономика с поредица от финансови инструменти: данъчни облекчения, субсидии за заплати и парични преводи на най-засегнатите, сред които е и сектор “Туризъм”; разширяване на осигуряването за безработица и социално подпомагане; временно коригиране на кредитните гаранции и условията на заеми, които ще ползват страните членки. Ресорните министри в Република България предприеха конкретни мерки за спасяване и подкрепа на поверените им сектори. До момента Министерство на туризма не предлага спасителен план с целесъобразни мерки.
 6. Липсва стратегия на Министерство на туризма в периода на извънредно положение и след него. Туризмът е специфичен сектор и неговото възстановяване ще бъде много болезнено. Според данни на ЕК браншът ще достигне предкризисните си нива след 2021 г. Дългосрочното укрепване и развитие на сектора е от огромно значение и сега имаме възможност да планираме. За целта е необходима по-голяма инициатива от страна на министерството при обсъждане и координиране на Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма с включване на малкия и среден бизнес. За жалост такава комуникация не само липсва, а и се пренебрегва тенденциозно.
 7. Отсъства двустранна комуникация на ресорния министър с бранша. Досега разговори се водят селективно с малка част от представители на сектор “Туризъм”. Липса на анализ относно предполагаемите загуби на хиляди работни места и милиони левове, които ще понесат отрасълът и бюджетът. Около 380 000 българи вече повече от месец очакват спешни и категорични мерки как ще бъдат съхранени техните над 300 млн. лева за организирани пътувания, предплатени към доставчиците.

Към всичко изложено досега, можем да добавим:

 • Търпението, което браншът прояви спрямо министерството в кризата с Томас Кук през 2019 г. Непрозрачност при разходваните милиони средства за реклама на България в чужбина.
 • Липсата на познания и управленски решения по проблемите около въвеждането на Наредба Н-18.
 • Прехвърляне на отговорността върху туроператорите и НПО-тата в бранша за провалените мерки в създаването на Гаранционен фонд, съгласно Директива 2015/2302 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г.
 • По време на мандата си даде превес на МОН пред МТ при изготвянето на нормативната уредба за организирането на детски и ученически туристически пакети.
 • Малкото доверие към министър Ангелкова бе загубено с медийните и изяви, наричайки туроператорите „безотговорни“, с което урони техния престиж пред многохилядна аудитория.

Г-н Борисов,
С оглед оцеляването на икономическия отрасъл “Туризъм” в неговата цялост, Ви призоваваме да разпоредите оставката на министър Ангелкова.

 • На бранша е необходим решителен министър с познания в областта, ценз, реален професионален опит и воля за работа.
 • От наша страна сме готови да излъчим професионалисти на всяко ниво от бранша, да сформираме работни групи и комисии, които да бъдат полезни за адекватни антикризисни мерки.
 • Не желаем България да се окаже единствената страна в Европейския съюз, която с лека ръка е заличила цял един сектор от икономиката си.
 • Нека да бъдем заедно и да преминем през този труден момент чрез съвместна работа в информирана прозрачна среда и да дадем #БЪДЕЩЕЗАТУРИЗМА.

Настояваме час по-скоро министър Ангелкова да си подаде оставката.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*