Важна информация относно фалита на Thomas Cook

Info - Thomas Cook
Важна информация относно Thomas Cook

На 02.12.2019 г. Министерството на туризма разпространи важна информация относно фалита на Thomas Cook. Тя е от особено значение за хотелиерите в България, които са имали договори със световния туроператор и имат вземания от него.

Ето и самото съобщение:

Уважаеми дами и господа,

изпращаме Ви актуална информация по казуса „Томас Кук“ и последвалите го производства по неплатежоспособност или поставяне под специален надзор на дъщерните му фирми:

  1. Административния съд в гр. Бад Хомбург назначи трима синдици от адвокатска кантора „Hermann Wienberg Wilhelm“ при фалита на немския клон на на Thomas Cook Group plc – Thomas Cook GmbH:

Г-н Ottmar Hermann – отговорен синдик за фалита на Thomas Cook Touristik GmbH.

Г-жа Julia Kappel-Gnirs – отговорен синдик за фалита на Bucher Reisen & Öger Tours GmbH

Г-н Fabio Algari – отговорен синдик за фалита на Thomas Cook GmbH (шапката на немския филиал на „Томас Кук“).

  1. Съдия г-жа Kerstin Wierse от Административен съд на гр. Бад Хомбург поема провеждането на съдебното производство по несъстоятелност, което се обяви на 27.11.2019 г.

Синдиците са задължени да прегледат и вземат под внимание т.е. удовлетворят всички финансови претенции към „Tомас Кук“, независимо от реда на постъпването им. Съгласно немското законодателство, привилегировани, при вземания от кредитори, на първо място са държавата, данъчните, синдиците, съда и други, а остатъкът се разпределя по равно на останалите ищци. Когато синдиците и съдът се уверят, че има достатъчна остатъчна маса, съответните искове на засегнатите от фалита кредитори на „Tомас Кук ще бъдат допуснати до разглеждане.

  1. С оглед стартиралото производство е необходимо възможно най-бързо, фактурите за неизплатени суми през сезона, да бъдат изпратени с препоръчано писмо с обратна разписка по същия начин и до същите адресати, както досега, ако вече сте изпращали. Също така следва да съобразите и всички изискуеми реквизити за съставянето на правен иск в т.ч. адвокатско пълномощно (ако е приложимо), подписани договори и други базисни детайли.

В случай на нужда от съдействие и на място, можете да се обръщате към г-н Пламен Бакалов, аташе по туризъм в Генералното Консулство на Република България във Франкфурт на Майн, със следните контакти: тел: 0049 (0)69 295284 еmail: p.bakalov@tourism.government.bg; bgtouristik@gmx.de

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*